Vilkår og betingelser for registrering

Betingelser for registrering gjelder for kjøp av semesterkurs ved Kick Dansestudio.

Trivselsregler

Brudd på trivselsregler kan føre til utestengelse fra våre dansepartier.

Ferdighetsnivå på semesterkurs

For å få best utbytte av danseklassen, ønsker vi at alle skal gå på det tekniske nivået de er på. Dette er viktig for at danseklassen skal ha den flyten og driven man ønsker. Hvis det viser seg at nivået på danseklassen du har meldt deg på er for høyt, kan dansepedagogen veilede i starten av semesteret for å finne danseklasse med passende nivå.

Vi deler timene inn i følgende nivå:

Endringer

Bindende påmelding

Betaling

Faktura

Familierabatt:

Familierabatten som vi gir på Kick Dansestudio er, så vidt vi vet, unik for ballettskoler i Norge. Familierabatt gjelder for nære familiemedlemmer som danser på Kick Dansestudio (søsken, mor, far og barn).

Hvordan registrere familierabatt?

NB: Har dere ikke sendt mailen innen fristen, kommer original faktura uten familierabatt.

Registrering- og kjøpsbetingelser

Tap av eiendeler/ skader

Rettigheter til bruk av koreografi, bilder og opptak

Refusjon ved nedstenging av semesterkurs:

Force majeur

Kontaktinformasjon

Nordalveien 96, 4250 Kopervik

48 27 16 71

post@kickdansestudio.no

Ikke essensielle cookies: